Partners Soccer Academy Eindhoven

Wij zijn een betrokken en vernieuwende dienstverlener op het gebied van Onderwijs en Jeugdhulp! Omdat iedereen recht heeft op Maatschappelijke Deelname, Onderwijs en Werk, is ons werk erop gericht om zoveel mogelijk jongeren te laten participeren in onderwijs, regulier werk en het dagelijkse leven, ongeacht achtergrond, persoonlijkheid, vaardigheden en leervermogen! Het gaat daarbij om maatwerk!

Begeleiding is o.a. gericht op het wegnemen van sociaal-emotionele- en praktische belemmeringen, het ontwikkelen van eigenwaarde en vertrouwen in de toekomst, het herkennen van de eigen kwaliteiten en mogelijkheden, de ontwikkeling van competenties, zelfredzaamheid en sociale participatie.

Wij organiseren vervolgens een passende leerbaan en passend onderwijs, en begeleiden in onderwijs en het groeien in een echt baan.
Door de visie en aanpak van Tjoiz hebben we een gemeenschappelijke doelstelling. Deze doelstelling is van ons, én van de mensen en organisaties waarmee wij samenwerken! Alleen door een gezamenlijke inspanning zijn doelen realiseerbaar.
Onze missie
Wij hebben het mooiste vak van de wereld! Klinkt als een open deur, maar wat is er mooier dan jou perspectief te bieden door jou te helpen met je persoonlijke ontwikkeling, zelfstandigheid, beroepskeuze, het verkrijgen van werkervaring, het volgen van onderwijs, het vinden van een leuke baan, je gelukkig voelen en het bereiken van jouw persoonlijke doelen. Daar knokken wij elke dag voor en dat doen we met passie en plezier!

Onze visie
Wat aandacht krijgt groeit!

FC Eindhoven /AV…..

sv Unitas’59

FC Eindhoven /AV